Кафедра акушерства и гинекологии

Дисциплины бакалавриата, магистратуры, специалитета


ИндексНаименованиеПреподавательРабочая программа (аннотация)
С3.Б.26Акушерство и гинекологияАбрамова С. В.; Марусов  А. П.; Парамонова  Т. К.; Беликова  Е. В.; Лабзина  М. В.; Тюрина  Е. П.; Ляличкина  Н. А.; Нечайкин  А. С.; Радынова  С. Б.; Фоминова  Г. В.; Андреева  Н. А.; Тюрина  Н. А.; Исламова  М. Н.Акушерство и гинекология _31.05.02 Педиатрия.pdf
С3.В.ОД.2Детская гинекологияЛабзина  М. В.Детская гинекология _31.05.02 Педиатрия.pdf
С3.Б.16АкушерствоПарамонова  Т. К.; Беликова  Е. В.; Тюрина  Е. П.; Ляличкина  Н. А.; Фоминова  Г. В.; Тюрина  Н. А.Акушерство _31.05.03 Стоматология.pdf
С3.Б.13Акушерство и гинекологияАбрамова С. В.; Марусов  А. П.; Парамонова  Т. К.; Беликова  Е. В.; Лабзина  М. В.; Тюрина  Е. П.; Ляличкина  Н. А.; Нечайкин  А. С.; Радынова  С. Б.; Фоминова  Г. В.; Андреева  Н. А.; Тюрина  Н. А.; Исламова  М. Н.Акушерство и гинекология _31.05.01 Лечебное дело.pdf